fbpixel

Er du lige kommet i gang med at blive iværksætter, eller går du med overvejelser om at starte din egen virksomhed, kan et iværksætterhus hjælpe dig på vej og gøre en kæmpe forskel for dig.

Et iværksætterhus er også populært kaldet et kontorfællesskab eller iværksætterfællesskab med kontorpladser og/eller ene- og fælleskontorer. Et iværksætterhus er altså et stort hus med plads til flere virksomheder og/ eller iværksættere, der deles om husets faciliteter, og som sidder enten i fælles lokaler eller tilstødende lokaler, hvor der er rig mulighed for sparring og netværksmuligheder.

Flere iværksættere og flere nye virksomheder

Mange, både kvinder og mænd, overvejer at blive iværksættere og starte deres egen virksomhed. En undersøgelse lavet af Danmarks statistik fra 2018 viser, at ca. en femtedel af de adspurgte kvinder og over en tredjedel af de adspurgte mænd har overvejet at starte deres egen virksomhed.

Ifølge Danmarks statistik er der desuden en stabilt stigende tendens i antallet af nye virksomheder, selvom antallet af nye virksomheder kan variere med flere tusinde fra år til år. Det betyder, at der er flere og flere af dem, der overvejer at starte deres egen virksomhed, som rent faktisk lykkes med det.

På trods af dette, er det dog ikke i alle tilfælde, at det rent faktisk bliver til noget, og at dem, der har overvejet at starte egen virksomhed, de rent faktisk gør det. Det er der mange forskellige årsager til. Det kan skyldes, at man er usikker på indtjeningsforholdene, eller at der ikke er tilstrækkelige finansieringsmuligheder, men det kan også skyldes manglende forretningsidéer.

For mange kan det derfor være særligt nyttigt og givende at leje sig ind i et iværksætterhus og derigennem få hjælp til rejsen som iværksætter.

Et iværksætterhus giver iværksætternetværk og sparringsmuligheder

Et iværksætterhus bidrager ikke kun med lokaler og kontorpladser, som man som iværksætter kan leje. Et iværksætterhus bidrager også med et netværk og et fællesskab med andre iværksættere, hvilket giver rig mulighed for sparring.

Et af iværksætterhusenes vigtigste mål er at give iværksættere mulighed for at skabe et netværk og finde mulige samarbejdspartnere. Det er netop dette netværk, der også er med til at gøre, at iværksættere bliver holdt ved ilden og får mod på at tage skridtet og satse fuldstændigt på deres virksomhed.

Når man sidder i et iværksætterhus er man ofte placeret på en kontorplads og i lokaler med andre iværksættere, der har meget forskellige og vidtrækkende kompetencer. Der er derfor rigtig gode muligheder for at man hjælpe, sparre og drage nytte af hinandens kompetencer.

Iværksætterhuse hjælper iværksættere og øger chancen for succes

For mange iværksættere er det netop samarbejdet og muligheden for at kunne gøre brug af det netværk, man sidder sammen med, der er givende og altafgørende for, at de fortsætter som iværksættere.

Fordelen ved et iværksætterhus er netop, at man er en del af et fællesskab med andre iværksættere, der besidder nogle kompetencer, som man ikke selv har. Gennem netværket kan du på den måde få hjælp og sparring på områder, som du ikke er så stærk på, og omvendt hjælpe andre iværksættere og give gode råd på områder, som du er stærk inden for.

I et iværksætterhus er du aldrig alene, og selvom andre iværksættere har deres egen virksomhed, som de skal udvikle og få til at vokse, er det meningen med iværksætterhuset, at man skal kunne bruge hinanden, drage nytte af hinanden og hjælpe hinanden med at løse opgaver, der måske er for store til, at man selv kan løse dem.

Måske kan du gennem netværket i iværksætterhuset få hjælp til din nye forretningsidé eller finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig med at udvikle og vækste din virksomhed.

Få hjælp til rejsen som iværksætter i et iværksætterhus

Muligheden for at skabe et netværk og finde sparrings- og samarbejdspartnere suppleres desuden med husets mange faciliteter, der tilsammen giver dig de optimale rammer for at starte og udvikle din egen virksomhed.

I et iværksætterhus har du ofte dit eget kontor eller kontorplads samt nogle kontorfaciliteter som køkken, toiletter, printer og kopimaskine, rengøring, kaffemaskine og mødelokale, som husets beboere er fælles om.

Noget af det, der også gør et iværksætterhus særlig attraktivt for iværksættere, foruden iværksættermiljøet og netværksmulighederne, er den lave lejepris og korte bindingsperiode, hvilket er vigtigt for mange iværksættere.

Et iværksætterhus er altså en unik mulighed og et afgørende skridt hen imod at få skabt din egen virksomhed, hvis du går med en iværksætter i maven. Så hvis du er fyldt med gode idéer og har gåpåmod, kan et iværksætterhus være det der skal til, for at du for alvor kan komme i gang med at realisere din iværksætterdrøm.

Læs meget mere om fordelene ved et iværksætterhus her, eller kontakt GP Ejendomme på 40 96 15 03 eller mail@gregerspetersen.dk og hør nærmere om mulighederne for leje af kontor eller kontorplads i et iværksætterhus.